صفحه اصلی > ... > لنزهای درون چشمی ... > ارزیابی های قبل از عمل و انتخاب بیمار


ارزیابی های قبل از عمل و انتخاب بیمار

 

یکی از مهمترین مراحل در همه اعمال جراجی عیوب انکساری ارزیابی های کامل قبل از عمل و انتخاب صحیح بیمار است. در این عمل نیز مشابه همه جراحی های عیوب انکساری دیگر، ارزیابیها شامل:

 1. بررسی وجود سابقه بیماری های سیستمیک و همچنین بیماری های چشمی شامل بیماریهای سگمان قدامی، خلفی و مصرف داروهاست.

 2. سن مناسب، سن 21 سال تا 45 سال در اکثر مطالعات در نظر گرفته می شود.

 3. تثبیت عیب انکساری حداقل به مدت یکسال و یا تغییر انکساری کمتر از 0.5 دیوپپتر در یکسال.

 4. در دوره حاملگی و شش ماه پس از آن بهتر است انجام نشود.

 5. معاینه کامل چشم شامل بررسی پلکها، ملتحمه، قرنیه، وضعیت اتاق قدامی، مردمک، وضعیت عدسی، فشار داخل چشم و معاینه کامل شبکیه از نظر وضعیت ماکولا، محیط شبکیه و وجود Lattice degeneration.

 6. ارزیابی عیب انکساری با انجام Manifest refraction
  Subjective refraction
  Cyloplegic refraction
  و تعیین بهترین دید اصلاح شده بر اساس Subjective refraction.

 7. انجام توپوگرافی، ارزیابی اتاق قدامی توسط Orbscan یا pentacam، Pupillometry، Aberrometry و شمارش سلول های اندوتلیایی Specular Microscopy و همچنین تعیین اندازه ضخامت قرنیه توسط Ultrasound pachymetry باید انجام شود.

 8. انجام اولتراسونیک بیومتری A Scan

Widely Accepted Criteria for Implanting Phakic IOLs

 • Ages 21 to 50

 • General good health

 • Stable manifest refraction (6 0.50 diopter 6 months apart)

 • Ammetropia not correctable with excimer laser surgery

 • Unsatisfactory vision with / intolerance of contact lenses or spectacles

 • ACD (endothelium to anterior crystalline central distance) $2.8 mm
  Note: $2.5 mm for PRL

 • Irido-corneal angle aperture $30_ (Shaffer grade 3 and 4234 or Scheie grade 0 and 1229)

 • Endothelial cell count O2,500 cells/mm2 at 20 years of age

 • Endothelial cell count O2,000 cells/mm2 at 40 years of age

 • No ocular pathology (corneal disorders, glaucoma, uveitis, cataract, maculopathy, etc.)

 • No previous ocular surgery

بر اساس این مطالعات وقتی بیمار کاندید عمل ICL Toric phakic واقع شد باید پارامترهای زیر در یک برنامه نرم افزاری که توسط کمپانی STAAR تهیه شده قرار گیرد تا قدرت و اندازه دقیق لنز مورد نظر محاسبه گردد.

پارامترهای لازم

 1. Subjective and cycloplegic refraction و به عبارت دیگر Treatment plan.

 2. Keratometry

 3. اولتراسوند پاکی متری

 4. عمق اتاق قدامی (بر اساس فاصله بین اندوتلیوم تا سطح قدامی لنز) كه باید بیش از 8/2 میلیمتر باشد.

 5. اندازه white to white روش مرسوم در حال حاضر استفاده از orbscan یا pentacun همراه با اندازه گیری توسط کالیپر در کلینیک می باشد. دقیقترین روش اندازه گیری توسط دستگاه Artemis 2 می باشد.

بررسی سلول های اندوتلیایی در اعمال جراحی لنز داخل چشمی فیکیک الزامی و توصیه می شود حداقل ECC باید 2500 باشد.

 

تعیین اندازه لنز داخل چشمی ICL :

دقیق ترین روش اندازه گیری استفاده از دستگاه های باHigh frequency ultrasound Veryاست. دستگاه Artemis 2 یک وسیله ارزشمند در اندازه گیری دقیق فاصله internal sulcus diameter می باشد که بر اساس high frequency ultrasound very 50.0 MHz عمل می کند. دستگاه دیگر Vu-Max (از شرکت سونومد) می باشد.

روش مرسوم در تعیین اندازه لنز ICL، اندازه گیری white to white + 0.5mm است که در 80 درصد بیماران می تواند صحیح باشد ولی هیچ رابطه مستقیم ثابت شده ای بین این اندازه گیری و اندازه دقیق قطر داخلی sulcus to sulcus وجود ندارد. اگر روش مناسب جراحی بکار گرفته شود، بیشترین عوارض در این عمل ناشی از عدم اندازه گیری صحیح و تعیین دقیق اندازه لنز است که می تواند منجر به گلوکوم زاویه بسته ناشی از بزرگ بودن لنز و یا تسهیل بروز آب مروارید ناشی از کوچک بودن لنز گردد.

 

اندیکاسیون عمل:

این عمل در تمام بیمارانی که بدلیلی کاندید مناسب برای اعمال جراحی لیزری قرنیه شامل PRK، LASEK و LASIK نمی باشند و یا دارای آستیگماتیسم بالا همراه امترپی بالا می باشند قابل انجام است. همچنین در بیمارانی كه روش های دیگراصلاح عیوب انكساری مناسب نمی باشد مانند آستیگماتیسم پس از عمل پیوند قرنیه، در قوز قرنیه ثابت و پایدار نتایج موثر و مفید گزارش شده است.

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر هاشمیان می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت طب نگار