صفحه اصلی > جراحی عیوب انکساری > اصول جراحی عیوب انکساری > مقدمه


مقدمه

 

محیطهای انکساری چشم که قدرت انکساری چشم را مشخص می نمایند شامل:

  1. قرنیه

  2. عدسی چشم

  3. مایع زلالیه و مایع زجاجیه

می باشد. قرنیه بیشترین قدرت انکساری چشم به میزان 44-43 دیوپتر و پس از آن عدسی چشم به میزان 25-15 دیوپتر را تشکیل می دهند.

بر این اساس اعمال جراحی انکساری در جهت اصلاح عیوب انکساری عمدتا" در قرنیه و سپس بر روی عدسی انجام می پذیرد.

 

اعمال جراحی بر روی قرنیه: شامل اعمال جراحی لیزری که به کمک اشعه لیزر شکل و شعاع انحناء قرنیه تغییر می یابد یا توسط جراحی با ایجاد برش های شعاعی یا قوسی شکل و یا گذاشتن Device در ضخامت قرنیه مثل رینگ قرنیه که قدرت انکساری قرنیه را تغییر می دهند انجام می پذیرد.
اعمال جراحی بر روی عدسی چشم: با برداشتن عدسی چشم و جایگزینی آن توسط لنزهای داخل چشمی مصنوعی می توان قدرت انکساری چشم را تغییر داد.
روش های دیگر اصلاح عیوب انکساری: از روش های جدید دیگر اصلاح عیوب انکساری گذاشتن لنزهای داخل چشمی است. در مواردیکه عیوب انکساری به روش های لیزری قابل اصلاح نباشد می توان از لنزهای داخل چشمی که یا در اتاق قدامی چشم و یا در اتاق خلفی چشم پشت عنبیه و جلوی عدسی طبیعی چشم کاشته می شوند استفاده نمود.

 

اعمال جراحی عیوب انکساری بر روی قرنیه (Corneal Refractive Surgeries)

این اعمال شامل:

  1. اعمال جراحی عیوب انکساری به روش جراحی

  2. اعمال جراحی عیوب انکساری به روش لیزری

اعمال جراحی اصلاح عیوب انکساری به روش جراحی شامل

برش شعاعی (Radial Keratotomy (RK و برشهای قوسی Acrcuate در دهه 1980 به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفت ولی به علت اینکه نتایج در همه بیماران به خوبی قابل پیش بینی نبود و همچنین محدودیت در میزان اصلاح عیوب انکساری، بدلیل تغییر ساختار و استحکام قرنیه و تغییر در کیفیت بینائی امروزه به کار گرفته نمی شود.

 

عمل جراحی گذاشتن رینگ در ضخامت قرنیه (Ferrara ring)

مطالعات متعددی گذاشتن رینگ در ضخامت قرنیه بویژه در بیمارانی که دچار آستیگماتیسم نامنظم و یا قوز قرنیه بوده اند را تائید نموده اند ولی از آنجا که میزان تاثیرگذاری آن در هر فرد قابل پیش بینی نمی باشد یک روش کاملا" مطمئن محسوب نمیگردد.

 

اصلاح عیوب انکساری به روشهای لیزری (Laser Vision Correction)

بیش از 20 سال است که از لیزر در اصلاح عیوب انکساری چشم استفاده می شود و با گذشت زمان سیستمهای تولید لیزر، نوع لیزر و طرح برداشت لیزری بسیار پیشرفت نموده به طوریکه امروز در پی ایجاد دید مافوق دید طبیعی Super Normal Vision می باشیم.
لیزر به کار رفته در این سیستم ها لیزر Argon-Florid با طول موج 193 نانومتر است که برای قرنیه بسیار سالم می باشد.
اساس کار جراحی عیوب انکساری لیزری تغییر شکل و انحناء قرنیه به روش برداشت بخشی از بافت قرنیه می باشد به طوریکه به ازاء تغییر شعاع انحناء قرنیه به میزان 1 میلیمتر، می تواند قدرت قرنیه را به میزان 6 دیوپتر تغییر داد.
امروزه با به کارگیری از سیستمهای کامپیوتری و دستگاه های اضافی دیگر می توان با ارزیابی دقیق عیوب انکساری و خصوصیات اپتیکی چشم قبل از عمل و انتقال اطلاعات به سیستم لیزر در هنگام عمل، تغییر طرح برداشت لیزری متناسب هر چشم و همچنین کنترل مداوم کاربری لیزر در طول عمل به نتایج بسیار خوب با توان پیش بینی بالا و سالم از نظر ساختار چشم دست یافت.

 

روشهای جراحی اصلاح عیوب انکساری به روش لیزر

امروزه روشهای متفاوتی برای اصلاح عیوب انکساری لیزری بکار گرفته می شود که هر روش دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد.

1- روشهای اصلاح عیوب انکساری لیزری سطح قرنیه

 Surface Refractive Laser Surgeries

2- روشهای اصلاح عیوب انکساری لیزری در ضخامت قرنیه

 Lamellar Refractive Laser Surgeries

 

روشهای لیزری اصلاح عیوب انکساری در سطح قرنیه شامل:

1- لیزر سطح قرنیه همراه با برداشتن لایه پوششی سطح قرنیه

(Photo refractive Keratectomy (PRK

2- لیزر سطح قرنیه همراه با حفظ لایه پوشش قرنیه در پایان عمل

(Laser assisted sub epithelial keratectomy(LASEK

3- لیزر سطح قرنیه همراه با حفظ لایه پوششی قرنیه در پایان عمل به کمک دستگاه میکروکراتوم Epilasik.

 

روشهای اصلاح عیوب انکساری در ضخامت قرنیه

(Laser in situe keratomilleusis (LASIK

جراحی لیزیک امروزه به دو روش انجام می پذیرد.
1- جراحی لیزیک به کمک دستگاه میکروکراتوم که در آن یک برش در ضخامت قرنیه به روش مکانیکی به میزان 120 تا 160 میکرون ایجاد شده و فلپ تهیه شده بلند میگردد و سپس لیزر در بستر قرنیه ی باقیمانده انجام می شود.

2- جراحی لیزر به کمک لیزر فمتوسکند Femtosecond Laser

در این روش برش در ضخامت قرنیه یا زیر لایه ی بومن قرنیه به میزان 100 تا 160 میکرون به کمک لیزر ایجاد و سپس لایه ایجاد شده بلند می گردد و لیزر آرگون فلوراید با طول موج 193 نانومتر در بستر قرنیه باقیمانده اعمال می شود.


 


  

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر هاشمیان می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت طب نگار