صفحه اصلی > جراحی عیوب انکساری > لیزیک > مقدمه


مقدمه

 

لیزیک یک روش جراحی است که در آن یک فلپ که شامل اپیتلیوم قرنیه، لایه ی بومن و استرومای سطحی است تهیه می شود. این فلپ قرنیه بلند می شود (کنار زده می شود) و برداشت بافت با لیزر اکسایمر انجام می گیرد و سپس فلپ به سر جای خود برگردانده میشود. سطح قدامی قرنیه بسته به نوع عیب انکساری بیمار و نوع برداشت بافت با توجه به آن تغییر می کند.

 

موارد مورد توجه در مورد بیمارانیکه برای عمل جراحی لیزیک ارزیابی می شوند ونباید تجت عمل قرار گیرند:

  1. توپوگرافی غیر طبیعی قرنیه احتمال قوز قرنیه فرم فراست و اکتازی.

  2. آناتومی اربیت، پلک و چشم که مانع عملکرد میکروکراتوم و یا لیزر فمتوسکند نشود.

  3. مشکلات اپیتلیوم و یا دیستروفی قشر پایه ی آن که در این افراد بهتر است PRK انجام شود.

  4. احتمال بالای خطر تروما به قرنیه به دلایل شغلی و غیره.

  5. سندرم چشم خشک واضح (بارز)

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر هاشمیان می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت طب نگار