صفحه اصلی > خدمات کلینیکی


خدمات کلینیکی

 1. مشاوره

 2. ارزیابی های پاراکلینیکی شامل:

 • توپوگرافی قرنیه (Corneal Topography)

 • پاکی متری (Pachymetry)

 • ارب اسکن و عکس برداری تمام ضخامت قرنیه (Orbscan)

 • ابیرومتری و بررسی اعوجاجهای کل چشم (Aberrometry)

 • یدان بینائی (Visual Field)

 • بررسی شبکیه (OCT)

 

 • بررسی سلولهای اندلیوم قرنیه (Specular Microscopy)

 • تعیین قدرت لنز داخل چشمی با روشهای اپتیکی (LENSTAR) و اولتراسونیک

 • بررسی سگمان قدامی چشم با سونوگرافی مافوق صوت (UBM)

 

 

 

دستگاه IOL Master برای محاسبه قدرت لنز داخل چشمی

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر هاشمیان می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت طب نگار